Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie
  • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • KOWR
  • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
  • KRUS
  • mojeKGW.pl

wtorek 29 grudnia 2020 Dopłaty do sprzętu komputerowego dla rolników

Pomoc komputerowa: do ARiMR wpłynęło już 14,5 tys. wniosków!

Do 23 grudnia 2020 r. do ARiMR wpłynęło 14,5 tys. wniosków – podała Agencja. Wnioski o dofinansowanie sprzętu komputerowego dla rodziny rolniczej można składać tylko do 30 grudnia.

Pomoc komputerowa dla dzieci rolników tylko do 30 grudnia

1500 zł wsparcia może otrzymać rodzina rolnicza na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Dla kogo pomoc?

Pomoc przysługuje rodzinie, w której przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prowadzi gospodarstwo rolne z przypisanym numerem identyfikacyjnym dotyczącym producentów rolnych; w rodzinie jest co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 oraz dochód na jedną osobę nie przekracza 1, 2 tys. zł na miesiąc.

Z dotacji może skorzystać tylko taka rodzina, która w ciągu ostatnich trzech lat nie uzyskała dofinansowania lub zwrotu kosztów zakupu podobnego sprzętu ze środków publicznych lub od organizacji pozarządowych.

Wnioski można składać tylko do 30 grudnia. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

  • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
  • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
  • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu sprzętu komputerowego – ale tylko w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku lecz nie wcześniej niż od 10.12.2020 r.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zakupienie sprzętu w dniach 10. grudnia 2020 – 31 marca 2021 i dostarczenie faktury potwierdzającej zakup sprzętu do 15 kwietnia 2021 roku.

Wprowadzoł: A. K.

Wersja do druku

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
31-011 Kraków, Plac Szczepański 8 Tel.: 12-422-51-37, 12-421-20-33
Fax.: 12-422-02-85, E-mail: kolkarolnicze.krakow@interia.eu

Wykonanie: DataDiscovery