Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie
  • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Agencja Rynku Rolnego
  • Agencja Nieruchomości Rolnych
  • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
  • KRUS
  • mojeKGW.pl

wtorek 9 lipca 2013 50 - lecie Kółka Rolniczego w Przesławicach

W dniu 16.06.2013r odbyły się uroczte obchody 150 - lecia dzikałalności

Koła Gospodyń Wiejskich w Przesławicach  na terenie Gminy Koniusza.

Przedstawiono 150 - letnią  historię  dzialalności kółek rolniczych i kół gospodyń

wiejskich, w tym Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Przesławicach.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości przez Panią Marię Łakomą - Prezesa

Kółka Rolniczego i jednocześnie Wiceprezesa KZRKiOR

W uroczystości wzięli udział:

Wicewojewoda Małopolski - Pan Andrzej Harężlak

Wiceprezes WZRKiOR w Krakowie - Pan Bohdan Laskosz

Wójt Gminy Koniusza - Pan Wiesław Rudek

Z-ca Dyrektora MODR w Karniowicach - Pan Zbigniew Tomaszek

Z-ca Dyrektora KRUS O/Kraków  -  Pani Iwona Szablińska,

oraz przedstawicele miejscowych organizacji i mediów.

Z okacji jubileuszu zasłużonym wieloletnim działaczkom KR i KGW

wręczono odznaczenia i dyplomy uznania.

W części artystycznej wystąpiła Kapela Ludowa Maszkowiacy oraz

młodzież szkolna. Impreza przebiegała w miłej, radosnej atmosferze

i zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy tradycyjnych - bogato

zastawionych stołach w remizie OSP.

Opracował: AK

Wersja do druku

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
31-011 Kraków, Plac Szczepański 8 Tel.: 12-422-51-37, 12-421-20-33
Fax.: 12-422-02-85, E-mail: kolkarolnicze.krakow@interia.eu

Wykonanie: DataDiscovery