Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie
 • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
 • KRUS
 • mojeKGW.pl

poniedziałek 26 marca 2012 kółka rolnicze - 150 lat historii

Kółka Rolnicze są wielopokoleniową organizacją, która działa na rzecz obrony interesów polskiej wsi i rolników indywidualnych. Tradycja ruchu kółkowego i kół gospodyń wiejskich datuje się od 1862 r. W historii PolskKółka Rolnicze i, Kółka Rolnicze były obrońcą narodowych wartości a ich działacze uczestniczyli w wielu powstaniach i wojnach wyzwoleńczych. KR Zapisały się w historii jako jedyna i trwała organizacja rolników. Współczesne Kółka Rolnicze to organizacja społeczno - zawodowa, zrzeszająca rolników i członków ich rodzin w ponad 25 tys. Kółkach Rolniczych, Kołach Gospodyń i ich Związkach. KR to również spółdzielczość zapewniająca obsługę gospodarstw rodzinnych poprzez prawie 1 000 Spółdzielni Kółek Rolniczych. KR są członkiem Europejskich i Światowych organizacji rolniczych, organizowały europejskie i światowe kongresy rolnictwa. W najbliższym roku, Kółka Rolnicze świętować będą uroczyste obchody 150-lecia swego istnienia.

Ważne daty z 150-letniej historii Kółek Rolniczych:

 1. 1 października 1862 r. Juliusz Kraziewicz zakłada pierwsze Kółko Rolnicze na ziemiach polskich w Piasecznie k/ Gniewa na Pomorzu Gdańskim.
 2. 14 marca Juliusz Kraziewicz zakłada pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich w Piasecznie k/Gniewa na Pomorzu Gdańskim.
 3. W latach 1956 – 1957 odradzają się Kółka Rolnicze w Polsce.
 4. 3 – 5 września 1959 r. obradował I Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych w Warszawie. Powołano Centralny Związek Kółek Rolniczych,
 5. 24 – 25 marca 1981 r. obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych. Zjazd zmienił nazwę Związku i powołał Centralny Związek  Kółek i Organizacji Rolniczych – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych.
 6. 16 września 1982 r. Sejm uchwalił ustawę – Prawo Spółdzielcze.
 7. 8 października 1982 r. Sejm uchwalił ustawę o społeczno – zawodowych organizacjach rolników.
 8. 11 – 13 czerwca 1984 r. obradował VIII Krajowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych. Zjazd dokonał zmiany nazwy Związku na Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Zjazd ustanowił dzień 1 października - Dniem Kółek Rolniczych.
 9. 7 kwietnia 1989 r. Sejm uchwalił ustawę o związkach zawodowych rolników indywidualnych.

Patroni organizacji kółek rolniczych : Stanisław Staszic, Juliusz Kraziewicz, Maksymilian Jackowski, Stanisław Stojałowski, Stanisław Mikołajczyk.

(Podstawa prawna działalności kr i kgw : ustawa o społeczno – zawodowych organizacjach rolników, Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217, ustawa o związkach zawodowych rolników indywidualnych, Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 106, ustawa – Prawo Spółdzielcze, Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210)

 

Struktura Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Struktura federacyjna: centrala, 49 oddziałów wojewódzkich i regionalnych, związki powiatowe i gminne, kółka rolnicze. Każdy z podmiotów ma osobowość prawną. Obecnie funkcjonuje:

22.5 tyś Kółek Rolniczych,
25.8 tyś Kół Gospodyń Wiejskich,
48 Regionalnych i Wojewódzkich Związków Rolników KiOR,
1703 Gminne Związki Rolników KiOR,
997 Spółdzielnie Kółek rolniczych,
51 048 Łącznie podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju podlegających pod strukturę KZRKiOR

 

Schemat federacyjnej struktury KZRKiOR

Schemat federacyjnej struktury KZRKiOR

Wersja do druku

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
31-011 Kraków, Plac Szczepański 8 Tel.: 12-422-51-37, 12-421-20-33
Fax.: 12-422-02-85, E-mail: kolkarolnicze.krakow@interia.eu

Wykonanie: DataDiscovery