Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie
  • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Agencja Rynku Rolnego
  • Agencja Nieruchomości Rolnych
  • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
  • KRUS
  • mojeKGW.pl

czwartek 20 grudnia 2012 150 lat historii KR w Iwanowicach

 

Kto kocha swą Ojczyznę, cnoty, obyczaje

 Niechaj strzeże tej ziemi, niech ją w skiby kraje

Juliusz Kraziewicz

 

 

Z historii Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gm. Iwanowice

 Pierwsze Kółko Rolnicze w Polsce powstało w 1862r. na Pomorzu, w Piasecznie

k. Gniewna z inicjatywy Juliusza Kraziewicza. Natomiast pierwsze Koło Gospodyń Wiejskich powstało zaledwie cztery lata później, w 1866r.

Jak wynika z zapisów historycznych, na naszym terenie Kółko Rolnicze zarejestrowane jako Towarzystwo Rolnicze Piast powstało w 1909r. w Iwanowicach. Jego założycielem i pierwszym prezesem był Jakub Bałaziński, zastępcą – Stanisław Góralczyk, ekretarzem – Andrzej Sroka, skarbnikiem – Feliks Góralczyk. Kółko działało do 1930r. zajmując się głównie wypożyczaniem sprzętu rolniczego i jego naprawą oraz kowalstwem. 

Po II wojnie światowej reaktywacja Kółek Rolniczych w Polsce miała miejsce w 1957r. a naszym terenie pierwsze po wojnie Kółko Rolnicze powstało w 1958r. w Poskwitowie (prezes – Zdzisław Nawrocki). W tym samym roku z inicjatywy Jana Jasiówki, Franciszka Chwastowskiego, Tadeusza Jędrychowskiego i Bogusława Lepiarczyka powstało KR w Iwanowicach (prezes – Franciszek Bubak, księgowy – Bogusław Lepiarczyk).

 Iwanowickie KR zarejestrowane zostało w styczniu w PZKR w powiecie miechowskim. Zarząd zakupił grunt, który zabudowano garażami na sprzęt i maszyny rolnicze.

Następne KR powstały w Żerkowicach, Biskupicach, Sieciechowicach, Władysławie, Przestańsku, Maszkowie, Grzegorzowicach, Lesieńcu i Celinach. Ówczesne KR ze składek członkowskich i zaciąganych kredytów kupowały sprzęt i maszyny rolnicze (ciągniki C-328, przyczepy, młocarnie, żniwiarki, snopowiązałki, pługi, kultywatory, kopaczki).

W Sieciechowicach w 1970r. powstał MBM – międzykółkowa baza maszynowa działająca na ówczesnym terenie Gminy Sieciechowice. Również w Iwanowicach i Żerkowicach, w tym samym roku powstało KR wiodące, którego działalność skupiała się na przejmowaniu sprzętu, maszyn i pracowników KR z innych miejscowości.

W 1974r. na bazie KR w Iwanowicach powstała Spółdzielnia Kółek Rolniczych (prezes– Zygfryd Mrugalski, wiceprezes – Zbigniew Tomaszek). SKR-y otrzymywały środki z funduszu rozwoju rolnictwa zasilanego podatkiem rolnym. Za środki funduszu SKR mógł nabywać sprzęt i maszyny rolnicze. Za kadencji kolejnego prezesa Jana Szopy i przewodniczącego Rady Nadzorczej Stanisława Kruczka dokupiono grunt na rozbudowę SKR – zbudowano siedzibę i halę garażową. W latach 1990 – 2011 prezesem SKR Iwanowice był Edward Stopiński, po nim funkcję tę objął Waldemar Maślanka. SKR Iwanowice zatrudnia 11 osób i posiada 4 koparki, 5 samochodów ciężarowych, 3 ciągniki, 2 samochody osobowo-ciężarowe, 2 zamiatarki, walec drogowy. Świadczy usługi związane z m.in. zimowym utrzymaniem i remontem dróg, kopaniem rowów, konserwacją wodociągów, pracami rolniczymi.

Niedługo po rejestracji KR w 1960r. zaczęły powstawać Koła Gospodyń Wiejskich w Żerkowicach, Maszkowie, Poskwitowie, Zalesiu, Grzegorzowicach, Iwanowicach, Sieciechowicach, Celinach, Władysławie, Przestańsku, Widomej, Naramie, i Sułkowicach.

Prowadziły działalność kulturalno – oświatową, kursy kroju i szycia, gotowania itp. Zawiązywały się również pierwsze zespoły śpiewacze, w m.in. Grzegorzowicach, Maszkowie, Poskwitowie, Naramie, Sułkowicach, Celinach i Zalesiu. W 2009r. powstał zespół w Damicach.

Od 1990r. opiekunem zespołów śpiewaczych został Gminny Ośrodek Kultury w Iwanowicach.

W 1980r. na bazie KR powstał Związek Zawodowy Rolników zarejestrowany 22 stycznia 1981r. jako Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Iwanowicach. Jego pierwszym prezesem został Stanisław Byczek (Władysław), sekretarzem – Stanisław Kwiecień (Sieciechowice), wiceprezesami – Edward Woźniczka (Narama), Irena Misiak (Celiny), przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – Adam Musiałek (Iwanowice).

Następcą Stanisława Byczka został Adam Musiałek pozostający na stanowisku prezesa do dzisiaj. Początkowo Rady SKR i GZRKiOR działały oddzielnie. Jednak z uwagi na brak siedziby GZRKiOR i deficyt środków na działalność, Rady obu organizacji połączyły się w jedną z siedzibą w SKR.

GZRKiOR w Iwanowicach współpracuje z Wojewódzkim Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Z okazji Jubileuszu 150 – lecia istnienia Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich na wniosek Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie – poprzez właśnie Związek Wojewódzki – zasłużeni działacze, członkowie i pracownicy SKR, GZRKiOR, KGW otrzymali wyróżnienia Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.

Każdy Jubileusz jest okazją do przypomnienia tamtych czasów, dużego zapału naszych działaczy KR i KGW do pracy i budowania wspólnego dobra, tradycji regionalnej i kultury udowej w naszej Gminie.

Z okazji Jubileuszu 150 – lecia KR i KGW składam wszystkim działaczom z terenu Gminy Iwanowice życzenia wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i pogody ducha

           Adam Musiałek

           Prezes GZRKiOR w Iwanowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
31-011 Kraków, Plac Szczepański 8 Tel.: 12-422-51-37, 12-421-20-33
Fax.: 12-422-02-85, E-mail: kolkarolnicze.krakow@interia.eu

Wykonanie: DataDiscovery