Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie
  • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Agencja Rynku Rolnego
  • Agencja Nieruchomości Rolnych
  • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
  • KRUS
  • mojeKGW.pl

czwartek 22 marca 2012 Lustracja

Wypis z Ustawy
"Prawo spółdzielcze"
art. 91 – 93

Dział VIII
Lustracja
Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.
§ 1.1 W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a także w spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się corocznie.
§ 1.2 Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie podda się badaniu lustracyjnemu przewidzianemu w § 1 i § 1.1, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadza z własnej inicjatywy badanie lustracyjne działalności spółdzielni na jej koszt.

§ 2 Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie walnego zgromadzenia, rady lub 1/5 członków spółdzielni.

§ 3 Lustrację przeprowadzają właściwe związki rewizyjne w spółdzielniach w nich zrzeszonych. Spółdzielnie niezrzeszone zlecają odpłatne przeprowadzenie lustracji wybranemu związkowi rewizyjnemu lub Krajowej Radzie Spółdzielczej.

§ 4 Lustratora wyznacza związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Kryteria kwalifikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzania lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie posiadający uprawnienia Związku Rewizyjnego  przeprowadza lustracje we wszystkich jednostkach spółdzielczych n/Związku.

Zlecenie dotyczące przeprowadzenia lustracji w spółdzielniach woj. małopolskiego i ościennych można kierować do pełnomocnika KZRKiOR d/s lustracji spółdzielni mgr inż. Andrzeja Krochmala pracownika Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie, Plac Szczepański 8

Adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 8 tel. kom. 505668644, E-mail akrochmal3@interia.pl

Pelnomocnik posiada nadane uprawnienia do zawierania umów o wykonanie lustracji a także jej przeprowadzania w terenie w terminach uzgodnionych z Zarządem Spółdzielni.

 

Wersja do druku

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
31-011 Kraków, Plac Szczepański 8 Tel.: 12-422-51-37, 12-421-20-33
Fax.: 12-422-02-85, E-mail: kolkarolnicze.krakow@interia.eu

Wykonanie: DataDiscovery